NBG-vertaling 1951

1 Tessalonicenzen 2:1 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Want zelf weet gij, broeders, dat ons komen bij u niet zonder vrucht is geweest.

1 Tessalonicenzen 2

1 Tessalonicenzen 2:1-6