NBG-vertaling 1951

1 Samuël 9:12 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Toen antwoordden zij hun: Ja, zie, hij is u voor, haast u nu, want hij is vandaag in de stad gekomen, omdat het volk vandaag een offermaal heeft op de hoogte.

1 Samuël 9

1 Samuël 9:3-20