NBG-vertaling 1951

1 Samuël 5:5 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Daarom treden de priesters van Dagon en allen die de tempel van Dagon binnengaan, niet op de drempel van Dagon te Asdod, tot op de huidige dag.

1 Samuël 5

1 Samuël 5:1-7