NBG-vertaling 1951

1 Samuël 29:9 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Toen gaf Akis David ten antwoord: Ik weet het, gij zijt werkelijk aangenaam in mijn ogen als een engel Gods. Maar de aanvoerders der Filistijnen hebben gezegd: hij mag niet tegelijk met ons ten strijde trekken.

1 Samuël 29

1 Samuël 29:6-11