NBG-vertaling 1951

1 Samuël 22:14 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Toen gaf Achimelek de koning ten antwoord: Maar wie onder al uw dienaren is zo betrouwbaar als David, nog wel des konings schoonzoon, lid van uw lijfwacht, geëerd in uw huis?

1 Samuël 22

1 Samuël 22:8-19