NBG-vertaling 1951

1 Samuël 16:15 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Toen zeiden de dienaren van Saul tot hem: Zie toch, een boze geest Gods jaagt u angst aan;

1 Samuël 16

1 Samuël 16:7-16