NBG-vertaling 1951

1 Korinthiërs 12:14 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden.

1 Korinthiërs 12

1 Korinthiërs 12:13-15