NBG-vertaling 1951

1 Koningen 14:7 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Ga heen, zeg aan Jerobeam: Zo zegt de Here, de God van Israël: omdat Ik u verheven heb uit het midden des volks, en u tot een vorst heb aangesteld over mijn volk Israël,

1 Koningen 14

1 Koningen 14:3-10