NBG-vertaling 1951

1 Johannes 5:8 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

En drie zijn er, die getuigen op de aarde]: de Geest en het water en het bloed, en de drie zijn tot één.

1 Johannes 5

1 Johannes 5:4-13