NBG-vertaling 1951

1 Johannes 5:20 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.

1 Johannes 5

1 Johannes 5:11-21