NBG-vertaling 1951

1 Johannes 4:12 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.

1 Johannes 4

1 Johannes 4:6-18