NBG-vertaling 1951

1 Johannes 3:22 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.

1 Johannes 3

1 Johannes 3:15-24