NBG-vertaling 1951

1 Johannes 3:19 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Hieraan zullen wij onderkennen, dat wij uit de waarheid zijn en voor Hem ons hart overtuigen,

1 Johannes 3

1 Johannes 3:9-20