Het Boek

Zefanja 1:6 Het Boek (HTB)

En allen die vroeger de Here vereerden, maar er nu niet meer van willen weten, en zij die Hem nooit hebben aanbeden en het ook niet wilden, zullen hetzelfde lot ondergaan.

Zefanja 1

Zefanja 1:1-11