Het Boek

Zefanja 1:4 Het Boek (HTB)

‘Ik zal Juda en Jeruzalem onder mijn vuist verbrijzelen en de Baälvereerders tot de laatste man uitroeien. Ik zal alle afgodendienaars en hun priesters om het leven brengen, zodat zelfs de herinnering aan hen zal vergaan.’

Zefanja 1

Zefanja 1:1-7