Het Boek

Zacharia 2:11 Het Boek (HTB)

‘In die tijd zullen talloze volken zich tot Mij bekeren en ook zij zullen mijn volk zijn en Ik zal bij hen wonen.’ Dan zult u weten dat de Here van de hemelse legers mij naar u heeft gestuurd.

Zacharia 2

Zacharia 2:9-13