Het Boek

Openbaring 1:6 Het Boek (HTB)

Hij heeft ons bijeengebracht in zijn Koninkrijk en ons tot priesters van zijn God en Vader gemaakt. Hem komt alle eer en macht toe! Hij regeert voor altijd en eeuwig! Amen.

Openbaring 1

Openbaring 1:1-15