Het Boek

Nehemia 11:17 Het Boek (HTB)

Mattanja, de zoon van Micha, de zoon van Zabdi, de zoon van Asaf, was de voorzanger die de lofprijzing bij het gebed inzette; Bakbukja en Abda, de zoon van Sammua, de zoon van Galal, de zoon van Jeduthun, stonden hem daarbij terzijde.

Nehemia 11

Nehemia 11:7-9-31-35