Het Boek

Micha 4:14 Het Boek (HTB)

Te wapen! De vijand heeft een belegeringswal tegen Jeruzalem opgeworpen. Met een roede zal hij die Israël leiden moet, in het gezicht worden geslagen.

Micha 4

Micha 4:13-14