Het Boek

Lucas 22:70 Het Boek (HTB)

‘U bent dus de Zoon van God?’ vroeg de Hoge Raad. Hij antwoordde: ‘Nu u het zelf zegt: ja, dat ben Ik.’

Lucas 22

Lucas 22:69-71