Het Boek

Klaagliederen 2:19 Het Boek (HTB)

Sta 's nachts op en roep naar uw God. Stort uw hart als water uit voor de Here, hef uw handen naar Hem op en pleit voor uw kinderen, die in de straten neervallen van de honger.

Klaagliederen 2

Klaagliederen 2:10-22