Het Boek

Klaagliederen 2:10 Het Boek (HTB)

De leiders van Jeruzalem dragen rouwkleding en zitten zwijgend op de grond. Zij gooien stof op hun hoofd, vertwijfeld en bedroefd als zij zijn. De jonge vrouwen van Jeruzalem laten beschaamd hun hoofd hangen.

Klaagliederen 2

Klaagliederen 2:2-14