Het Boek

Klaagliederen 1:8 Het Boek (HTB)

Jeruzalem heeft zwaar gezondigd, daarom is zij tot een bespotting geworden.Allen die haar eens vereerden, verachten haar nu, want zij hebben gezien hoe zij werkelijk was en hoe zij werd vernederd. Zij schaamt zich diep en verbergt haar gezicht.

Klaagliederen 1

Klaagliederen 1:1-15