Het Boek

Klaagliederen 1:21 Het Boek (HTB)

Mensen horen mijn jammerklachten wel, maar niemand kan mij troosten. Al mijn vijanden zien hoe ik lijd en zij genieten ervan. En toch zal er eens een tijd komen—want U hebt dat beloofd—dat U met hen hetzelfde zult doen als U met mij hebt gedaan.

Klaagliederen 1

Klaagliederen 1:17-22