Het Boek

Klaagliederen 1:10 Het Boek (HTB)

Haar vijanden hebben haar leeggeplunderd en al haar waardevolle bezittingen meegenomen. Zij moest toezien hoe vreemde volken haar heilige tempel onteerden, buitenlanders die U zelfs had verboden er binnen te komen.

Klaagliederen 1

Klaagliederen 1:1-18