Het Boek

Handelingen 19:22 Het Boek (HTB)

Hij zond twee van zijn medewerkers, Timotheüs en Erastus, vooruit naar Macedonië, maar bleef zelf nog een tijdje in Asia.

Handelingen 19

Handelingen 19:14-30