Het Boek

Genesis 7:23 Het Boek (HTB)

God vernietigde alles, uitgezonderd Noach en zijn familie die in de ark waren.

Genesis 7

Genesis 7:14-24