Het Boek

Galaten 5:4 Het Boek (HTB)

Als u probeert het met God in orde te maken door de wet te houden, hebt u de band met Christus verbroken, u wijst daarmee zijn genade van de hand.

Galaten 5

Galaten 5:1-14