Het Boek

Galaten 5:16 Het Boek (HTB)

Leef altijd in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest, dan zal de zonde geen kans krijgen zich uit te leven.

Galaten 5

Galaten 5:7-17