Het Boek

Galaten 4:29 Het Boek (HTB)

Zoals de zoon van de vrije vrouw vervolgd werd door de zoon van de slavin, worden nu de mensen die uit de Heilige Geest geboren zijn, vervolgd door hen die onder de slavernij van de wet leven.

Galaten 4

Galaten 4:26-31