Het Boek

Galaten 1:6 Het Boek (HTB)

Het verbaast me dat u God, die u in zijn genade geroepen heeft door Jezus Christus, zo vlug de rug hebt toegekeerd en een ander evangelie gelooft, dat helemaal geen evangelie is.

Galaten 1

Galaten 1:1-11