Het Boek

Galaten 1:2 Het Boek (HTB)

En van alle gelovigen die hier bij mij zijn. Aan: de gemeenten in Galatië.

Galaten 1

Galaten 1:1-10