Het Boek

Galaten 1:10 Het Boek (HTB)

Probeer ik bij de mensen in de gunst te komen? Praat ik iedereen naar de mond? Nee, ik probeer Gods wil te doen. Als ik de mensen naar de mond zou praten, zou ik geen dienaar van Christus zijn.

Galaten 1

Galaten 1:7-17