Het Boek

Filippenzen 4:20 Het Boek (HTB)

Alle eer is voor God, onze Vader, voor altijd en eeuwig. Amen.

Filippenzen 4

Filippenzen 4:19-23