Het Boek

Filippenzen 4:2 Het Boek (HTB)

Euodia en Syntyche vraag ik het eens te worden in de Here.

Filippenzen 4

Filippenzen 4:1-6