Het Boek

Filippenzen 3:15 Het Boek (HTB)

Ik hoop dat alle gelouterde christenen onder u het daarover eens zijn. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God ook dat wel aan u duidelijk maken.

Filippenzen 3

Filippenzen 3:8-20