Het Boek

Filemon 1:5 Het Boek (HTB)

want ik hoor dat u de Here Jezus trouw bent en dat u uw medechristenen liefhebt.

Filemon 1

Filemon 1:1-6