Het Boek

Filemon 1:22 Het Boek (HTB)

Houd een kamer voor mij klaar, want ik hoop dat God uw gebeden zal verhoren, zodat ik binnenkort als vrij man naar u toe zal kunnen komen.

Filemon 1

Filemon 1:17-25