Het Boek

Filemon 1:11 Het Boek (HTB)

Onesimus is u tot nu toe niet van veel nut geweest, maar vanaf nu zal hij u en mij goede diensten kunnen bewijzen.

Filemon 1

Filemon 1:3-19