Het Boek

Filemon 1:10 Het Boek (HTB)

Ik vraag u om een gunst voor Onesimus, die tijdens mijn gevangenschap als een kind voor mij geworden is.

Filemon 1

Filemon 1:9-13