Het Boek

Colossenzen 3:5 Het Boek (HTB)

Weg dan met alle aardse zonden, zoals seksuele zonden, vuiligheid, hartstocht, slechte verlangens en hebzucht. Door altijd maar meer te willen hebben, aanbidt u een afgod.

Colossenzen 3

Colossenzen 3:1-11