Het Boek

2 Timotheüs 2:24 Het Boek (HTB)

Een knecht van de Here mag geen ruzie maken, hij moet de mensen die verkeerd doen, vriendelijk en geduldig terechtwijzen.

2 Timotheüs 2

2 Timotheüs 2:16-26