Het Boek

2 Thessalonicenzen 1:10 Het Boek (HTB)

Dat zal gebeuren op de grote dag, waarop Hij komt om geëerd te worden te midden van hen die Hem toebehoren en bewonderd te worden te midden van hen die op Hem vertrouwd hebben. En u zult daarbij zijn, omdat u hebt geloofd wat wij u over Hem hebben verteld.

2 Thessalonicenzen 1

2 Thessalonicenzen 1:2-12