Het Boek

2 Petrus 3:10 Het Boek (HTB)

De grote dag van de Here komt net zo onverwacht als een dief. Dan zal de hemel met een vreselijk lawaai vergaan, de elementen zullen door vuur worden verteerd, de aarde zal bloot komen te liggen en alles wat erop gebeurd is zal aan het licht komen.

2 Petrus 3

2 Petrus 3:6-14