Het Boek

2 Kronieken 27:7 Het Boek (HTB)

De rest van zijn levensgeschiedenis, ook zijn oorlogen en andere regeringsdaden, staan beschreven in het Boek van de Koningen van Israël en Juda.

2 Kronieken 27

2 Kronieken 27:1-9