Het Boek

2 Kronieken 26:23 Het Boek (HTB)

Na zijn dood werd koning Uzzia naast de koninklijke begraafplaats begraven, vanwege zijn ziekte. Zijn zoon Jotham volgde hem op als koning.

2 Kronieken 26

2 Kronieken 26:12-23