Het Boek

2 Kronieken 15:15 Het Boek (HTB)

Iedereen was blij met deze eed tegenover God die ze uit de grond van hun hart hadden afgelegd. Zij wilden de Here boven alles zoeken en zij vonden Hem ook. En Hij gaf vrede door het hele land.

2 Kronieken 15

2 Kronieken 15:12-19