Het Boek

2 Kronieken 1:15 Het Boek (HTB)

Tijdens Salomo's bewind waren in Jeruzalem zilver en goud even overvloedig aanwezig als de stenen op straat. En van kostbaar cederhout waren er zulke hoeveelheden dat men het gebruikte alsof het gewoon hout van de wilde vijgenboom was.

2 Kronieken 1

2 Kronieken 1:10-17