Het Boek

2 Korinthiërs 7:6 Het Boek (HTB)

Maar God, die moed geeft aan de moedelozen, beurde ons op door de komst van Titus.

2 Korinthiërs 7

2 Korinthiërs 7:5-16