Het Boek

2 Koningen 23:35 Het Boek (HTB)

Jojakim zorgde ervoor dat de belasting die de farao eiste, ook werd opgebracht overeenkomstig de aanslagen die hij oplegde.

2 Koningen 23

2 Koningen 23:28-36-37